Program pulmologije obuhvaća distribuciju opreme i terapeutskog pribora u bronhoskopiji kao i aspiratore za toaletu dišnih puteva te terapiju kisikom-koncentratori kisika i ventilatore za bolničku i kućnu upotrebu.

Zahvaljujući educiranim djelatnicima nudimo Vam savjetovanje, tehničku podršku i edukaciju.

 • Bronhoskopija
 • Videobronhoskopija
 • Ultrazvučni bronhoskopi
 • Intubacijski fiberoskopi

 • Sukcijske pumpe za thorax
 • Sukcijske pumpe za toaletu dišnih puteva

 • Koncentratori kisika

 • Endoterapeutski pribor

 • Perilice za pranje fleksibilnih endoskopa
 • Software za praćenje reprocesiranja
 • Ormari za sušenje i čuvanje endoskopa

 • Ventilatori za bolničku uporabu