Merck u dijelu svog life science programa, međuostalim, predstavlja i vodećeg proizvođača visokokvalitetnih medija za kulturu stanica u mikrobiološkoj dijagnostici, nadzoru okoliša i ispitivanju sterilnosti. Osim medija za kulturu stanica u Petrijevim posudicama i kontaktnih ploča za nadzor higijene, nude se i specijalno dizajnirani proizvodi za uporabu u čistim sobama i izolatorima. Osim toga, u ponudi se nalaze i tekući mediji u vrećama, tubicama i bocama. Glavni cilj u razvoju proizvoda čini optimizacija medija čime se jamči dijagnoza u svakom području primjene. Kako bi se osigurala optimizacija, uz nove formulacije medija također se nude i korisniku prilagođena rješenja.