Program kirurgija obuhvaća sve vrste električnih sukcijskih pumpi (aspiratori) kao i pumpe koje se priključuju na centralni vakumski sustav. Također u kirurškom programu se nalaze mikroskopi za sve vrste kirurških djelatnosti: neurokirurgija, otorinolaringologija, oftalmologija.

  • Sukcijske pumpe za sale
  • Radiofrekvencijski uređaji za kirurgiju
  • Pumpe za sukciju dima