Ecoli s.r.o. europska je tvrtka sa sjedištem u Bratislavi, Slovačka, s distribucijskom mrežom širom svijeta. Ecoli osigurava prodaju više od 350 različitih vrsta Amplisens® PCR dijagnostičkih kitova razvijenih i proizvedenih od strane Centralnog instituta za epidemiologiju u Moskvi (CRIE) namjenjenih za kliničku i veterinarsku dijagnostiku te testiranje humanog genoma. Kitovi su dizajnirani sukladno zahtjevima laboratorija za elektroforezu, FEP (Fluorescence End-Point) i Real-Time PCR detekciju te isto tako za tehnologiju pirosekvenciranja.