Veterina i prehrambena industrija


Program veterine i prehrambene industrije obuhvaća distrubuciju uređaja, potrošnog materijala i gotovih rješenja za veterinarske dijagnostičke laboratorije te istraživačke i laboratorije kontrole kvalitete u prehrambenoj inustriji. Zahvaljujući educiranim djelatnicima i renomiranim proizvođačima možemo Vam ponuditi tehničku podršku, aplikacijsku podršku, edukaciju te razvoj i validaciju metoda.

Akcije