Poduzeća u skupini Tecan su specijalizirana za područje razvoja, proizvodnje i marketinaga za instrumente i sisteme za znastvene i medicinske laboratorije. Skupina Tecan djeluje preko svoje mreže po cijelom svijetu.

TECAN je osnovan 1980 u Hombrechtikonu, Švicarska, i pionir je u području automatizacije rukovanja sa tekućinama (Robotic Sample Processing).

Udruživanjem sa poduzećem SLT (Austrija) 1988. godine i poduzećem CAVRO (Sunnyvale, Kalifornija, USA) TECAN je znatno popravio svoju poziciju na svjetskom tržištu na području mikrotitracije i OEM na području rukovanja sa tekućinama.

Sistemi za detekciju:

  • apsorbancija
  • floroscencija
  • fosforescencija
  • time resolved floroscencija
  • Microplate washer
  • instrumenti za pipetiranje i procesiranje uzoraka
  • integrirani robotički sustavi
  • solid phase extraction

Akcije