Tecan IBL International sastavni je dio Tecan tvrtke. Tecan IBL obuhvaća program za imunoanalizu u specijalističkoj dijagnostici. Tvrtka razvija, proizvodi i nudi sveobuhvatni portfelj ELISA i RIA testova te luminiscencijskih imunotestova za life science laboratorije i rutinsku kliničku dijagnostiku uključujući i specijalne testove za endokrinologiju, neurodegeneraciju, novorođenački probir i procjenu steroidnih hormona u slini.