Tvrtka Sarstedt, sa sjedištem u Numbrechtu, Koeln, Njemačka, je jedan od vodećih proizvođača plastičnog potrošnog materijala za istraživačke i medicinske laboratorije, zatvorenih sistema za uzimanje krvi te medicinskih proizvoda i instrumenata. Kvalitetu svojih proizvoda dokazuje certifikatima ISO 9001/EN29001 I CE APROVAL.

Laboratorijski proizvodi:

 • S-Monovette® za krv i Monovette® za urin
 • posude za urin, sputum i faeces
 • epruvete za centrifugiranje
 • plastika za PCR
 • serološke pipete
 • nastavci za pipete
 • TC-bočice
 • kivete
 • mikrotitar ploče
 • mikrotest tube
 • infuzijski i transfuzijski testovi i oprema za transfuziju
Akcije