UVJETI KORIŠTENJA

Cjelokupan sadržaj i svi dijelovi internetske stranice www.inel-mt.hr zaštićeni su autorskim pravima i predstavljaju isključivo vlasništvo trgovačkog društva INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o., Zagreb te su u izravnom ili neizravnom vlasništvu društva, a zaštićeni su i autorskim pravima trećih osoba. Sav je materijal dostupan za pregledavanje, no prilikom bilo kakve reprodukcije u elektroničkom ili pisanom obliku potrebno je kao izvor izričito navesti INEL – MEDICINSKU TEHNIKU d.o.o. ili proizvođača na kojeg se upućuje. Materijal se ne smije objavljivati bez izričitog dopuštenja INEL – MEDICINSKE TEHNIKE d.o.o., osim za nekomercijalnu i osobnu upotrebu.

Skidanjem ili kopiranjem materijala s internetske stranice ne prenose se autorska, kao ni bilo kakva druga prava povezana s intelektualnim vlasništvom nad softverom i drugim materijalima. INEL-MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. zadržava sva prava povezana s cjelokupnim sadržajem i svim dijelovima ove internetske stranice.

Jamstva i upozorenja

Ova internetska stranica daje opće informacije o proizvodima i uslugama INEL – MEDICINSKE TEHNIKE d.o.o. Svrha ovdje iznesenih informacija nije davanje medicinskih savjeta, preporuka ili uputa o korištenju pojedinih proizvoda kao niti promocija proizvoda kao takvih. Ova internetska stranica ne sadrži potpune medicinske i tehničke informacije o pojedinim proizvodima, nego u prvom redu upućuje na stranice proizvođača pojedinog proizvoda. Za specifične savjete i upute u vezi s proizvodima i uslugama spomenutim na ovoj internetskoj stranici, molimo da se obratite izravno na Internet stranice proizvođača.

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. redovito provjerava i ažurira sve podatke na ovoj internetskoj stranici. Premda se pritom postupa s najvećom mogućom pažnjom, u međuvremenu se neki podaci mogu promijeniti ili zastarjeti. Stoga se ne može jamčiti za ažurnost, točnost ni potpunost svih podataka dostupnih na ovim stranicama. To se odnosi i na sve druge internetske stranice koje su dostupne putem veza s ovih stranica. Rizik za povezivanje s drugim internetskim stranicama snosi isključivo korisnik. INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj bilo koje od dotičnih stranica.

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. zadržava pravo na promjene i nadopune podataka koji su dostupni na ovoj stranici.

Isključenje odgovornosti

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati u vezi s ovom internetskom stranicom, osim ako šteta proizađe iz namjernog ili krajnje nemarnog postupanja od strane INEL – MEDICINSKE TEHNIKE d.o.o. I u tom slučaju odgovornost se ograničava samo na one postupke koji su mogli pridonijeti nastanku štete.

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati u vezi s neispravnom opremom ili programima koji su korisniku potrebni za pristup ovoj stranici i njihov prikaz, kao ni u vezi s nemogućnošću uspostavljanja veze s INEL – MEDICINSKOM TEHNIKOM d.o.o.

Prijenos podataka obavlja se putem javnih telekomunikacija ili opreme bez zaštite u vlasništvu trećih osoba. Ovime se izričito isključuje odgovornost INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. za bilo kakvu štetu i/ili izmaklu dobit koju bi korisnici mogli pretrpjeti zbog kvarova u prijenosu, tehničkih pogrešaka, prekida u pružanju usluga, kašnjenja, kvarova i protupravnog djelovanja na telekomunikacije, kao i opremu u vlasništvu trećih osoba.

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. ne snosi odgovornost za pogreške koje bi mogle nastati zbog neispravnog korištenja programa od strane korisnika, kao ni zbog preinaka na programu koje unese korisnik ili neka treća osoba.

Zaštita privatnosti

INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o. poštuje privatnost posjetitelja svoje internetske stranice i prikupljat će podatke o identitetu osoba, kao što su ime, adresa, broj telefona ili adresa elektroničke pošte, samo kad su ustupljeni dobrovoljno. Te podatke ćemo koristiti kako bismo udovoljili vašim zahtjevima za informacijama. U svezi s tim, povremeno ćemo vaše osobne podatke koristiti kako bismo stupili u kontakt s vama. Izričito izjavljujemo da INEL – MEDICINSKA TEHNIKA d.o.o.. neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim gore navedenog, koristiti vaše osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani bez vašeg odobrenja.

Politika privatnosti INEL-medicinske tehnike d.o.o. (pdf dokument)

Prihvaćanje uvjeta korištenja

Korištenjem Internet stranice INEL – MEDICINSKE TEHNIKE d.o.o. prihvaćate predmetne Uvjete korištenja i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ove stranice. Hrvatski sudovi su isključivo nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetne stranice ili u vezi s njome.

Korištenjem ove Internet stranice Korisnik ujedno izjavljuje da je ovlašten i ima pravo prihvatiti ove Uvjete korištenja te da kao ugovorna strana razumije i prihvaća Uvjete korištenja, kao i rizike vezane uz njihovu upotrebu.

U slučaju pitanja ili dvojbi u vezi s ovim dokumentom molimo da se javite na www.inel-mt.hr.