Medicina spavanja je novija grana medicine kojoj se u nekoliko zadnjih godina i u Hrvatskoj posvećuje sve više pažnje. Tvrtka Inel medicinska tehnika je jedna od prvih u Hrvatskoj koja je to prepoznala i započela suradnju sa proizvođačem Lowenstein, Njemačka te uspostavila suradnju sa svim laboratorijima za spavanje u Republici Hrvatskoj i sklopila ugovor sa HZZO-om za isporuku CPAP uređaja i maski.

Zahvaljujući educiranim djelatnicima nudimo Vam savjetovanje i tehničku podršku te edukaciju pacijenata koji su korisnici CPAP uređaja.

  • CPAP uređaji
  • Maske za CPAP uređaje