Orbisphere:

Sustavi za mjerenje otopljenih plinova u tekućinama sa primjenom u farmaceutskoj industriji

 
 
 
 

HIAC:
Sustavi za brojanje čestica u tekućinama

 
 

Met One:
Sustavi za brojanje čestica u zraku

 
 

Anatel:
Sustavi za mjerenje totalnog organskog ugljika – TOC analizatori