Biotets AG sa sjedištem u Frankfurtu / Main, internacionalna je farmaceutska tvrtka sa tradicijom više od 50 godina. Aktivnost joj je između ostalog usmjerena i na mikrobiološku kontrolu higijene u području industrije. Kvalitetu svojih proizvoda dokazuje certifikatima ISO 9001.

 

  • HYCON – kontrola higijene – određivanje ukupnog broja mikroorganizama u zraku (uzorkivač zraka RCS Standard, RCS Plus, RCS Plus Ex, RCS Isolator i RCS High Flow, Agar stripovi)

 

 

http://www.biotest.de