Industrija


Nudimo široki raspon medija za kulture stanica koji se primjenjuju u različitim granama industrije za kontrolu okoliša i testiranja sterilnosti prema USP i EP. Za potrebe farmaceutskih industrijskih grana nudimo analizatore ukupnog organskog ugljika koji se koriste za analizu pročićene vode i vode za injektiranje. Unutar prodajnog programa također nudimo brojače čestica u tekućim uzorcima i zraku koji daju brze i proaktivne informacije nužne za održavanje industrijskih pogona te značajno utječu na smanjenje rizika nastanka šteta. Putem programa sustava za automatiziranu pripremu uzoraka korisnicima u području industrije nudimo mogućnost potpune automatizacije postupaka pripreme uzoraka za različita testiranja. Također, nudimo široku paletu različitih laboratorijskih uređaja, reagenasa i potrošnog materijala neophodnih za različita testiranja.

Akcije