Nudimo široki raspon medija za kulture stanica koji se primjenjuju u različitim granama industrije za kontrolu okoliša i testiranja sterilnosti prema USP i EP. Za potrebe farmaceutskih industrijskih grana nudimo analizatore ukupnog organskog ugljika koji se koriste za analizu pročićene vode i vode za injektiranje. Unutar prodajnog programa također nudimo brojače čestica u tekućim uzorcima i zraku koji daju brze i proaktivne informacije nužne za održavanje industrijskih pogona te značajno utječu na smanjenje rizika nastanka šteta. Putem programa sustava za automatiziranu pripremu uzoraka korisnicima u području industrije nudimo mogućnost potpune automatizacije postupaka pripreme uzoraka za različita testiranja. Također, nudimo široku paletu različitih laboratorijskih uređaja, reagenasa i potrošnog materijala neophodnih za različita testiranja.

Inel-medicinska tehnika u svom prodajnom programu nudi Beckman Coulter instrumente za određivanje veličine i broja čestica u zraku te u tekućim uzorcima. Također, nudimo analizatore ukupnog organskog ugljika (TOC) koji se koriste za analizu pročišćene vode i vode za injektiranje...
Eppendorf je vodeća life science tvrtka u razvoju i prodaji instrumenata, potrošnog materijala i usluga za rukovanje tekućinama, uzorcima i stanicama. Paleta proizvoda obuhvaća pipete i automatizirane sustave za pipetiranje, dispenzore, centrifuge, mješalice, spektrometere i opremu za umnažanje DNA...
Merck u dijelu svog life science programa, međuostalim, predstavlja i vodećeg proizvođača visokokvalitetnih medija za kulturu stanica u mikrobiološkoj dijagnostici, nadzoru okoliša i ispitivanju sterilnosti...
Qiagen opslužuje više od 500.000 korisnika diljem svijeta koji traže uvid u građevne elemente života – DNA, RNA i proteine. Vodeći je proizvođač proizvoda za ekstrakciju, pročišćavanje i stabilizaciju DNA, RNA i proteina čak i iz najzahtjevnijih bioloških uzoraka.
Tvrtka Sarstedt djeluje internacionalno sa sjedištem u gradu Nümbrecht, Njemačka. Vodeći je proizvođač plastičnog potrošnog materijala osnovan 1961. godine. Široki asortiman proizvoda uključuje dijagnostičke sustave poput sustava za prikupljanje krvi, life science i laboratorijske proizvode...