Indical Bioscience vodeći je proizvođač rješenja za molekularnu dijagnostiku. Indical Bioscience dijagnostički proizvodi za testiranja u veterini i istraživanje patogena pomažu pouzdanoj identifikaciji bolesti životinja u svrhu zaštite životinjskog i ljudskog zdravlja. Asortiman proizvoda obuhvaća kitove za pripremu uzoraka, PCR testove spremne za upotrebu i ELISA kitove (preživači, svinje, ptice i perad, konji), instrumente za automatiziranu ekstrakciju i softversku podršku.

Više o proizvodima možete naći u katalozima u prilogu.