IKA nudi široku paletu inovativne opreme za brojne primjene u istraživanju i razvoju. Nudi provjerenu tehnologiju za postupke miješanja, grijanja, destilacije i drobljenja. IKA ima vodeću poziciju na svjetskom tržištu sa svojim magnetskim mješalicama, tresilicama, mućkalicama, homogenizatorima, mlinovima, rotacionim isparivačima, kalorimetrima, laboratorijskim reaktorima, posebno razvijenim softverom za analize, proizvodima za kontrolu temperature kao što su cirkulatori, kupke i hladnjaci.