Forenzika


Program forenzike obuhvaća distribuciju uređaja, potrošnog materijala i reagenasa za različite laboratorije kao što su forenzična patologija, tosikologija, antropologija i kriminalistika.

Specijalizirani smo za laboratorije forenzične DNA analize i molekularne antropologije.

Također Vam nudimo rješenja primjene mikroskopa za proučavanje biljnih i životinjskih tragova, usporedbu vlakana te forenzičke balistike. Korisnicima nudimo savjetovanje, tehničku podršku, aplikacijsku podršku, edukaciju i validaciju metoda.

Akcije