Tvrtka Fisher, sa sjedištem u Schwertu, Njemačka, renomirani je zastupnik i proizvođač cjelokupnog asortimana laboratorijske opreme, počevši od npr. forcepsa do sofisticiranog fotometra ili npr. od PCR tubica do sistema za elektroforezu.

Kvaliteta proizvoda dokazana je certifikatom DIN ISO 9001:2000

U proizvode spadaju:

  • Zaštitna sredstva (npr. maske, naočale, zaštite lica, rukavice, zaštite od radijacije, autoklavi, zaštitni kabineti)
  • Laboratorijski namještaj (npr radni stolovi, kabineti)
  • Pribor za rukovanje uzorcima (instrumenti, alati, vrčevi, boce, tube, mikrocentrifugalne tube, flaksovi, stalci, ventili)
  • Laboratorijska aparatura (mlinovi, mješalice, cirkulatori, i kupelji, vakum lab. pumpe)
  • Separatori (ekstraktori, sistemi za filtraciju i sedimentaciju, centrifuge)
  • Analitički instrumenti (kromatografi, denzimetri, pH-metri, fotometri, termometri, vage)
  • Biotehnologija (imunologija, mikrobiologija, molekularna biologija, biologija, biologija stanica)
  • Kemikalije
Akcije