Inel-medicinska tehnika u svom prodajnom programu nudi Beckman Coulter instrumente za određivanje veličine i broja čestica u zraku te u tekućim uzorcima. Također, nudimo analizatore ukupnog organskog ugljika (TOC) koji se koriste za analizu pročišćene vode i vode za injektiranje. Ovi uređaji daju brze i proaktivne informacije nužne za održavanje industrijskih pogona te značajno utječu na smanjenje rizika nastanka šteta.